ΑΕΡΟΜΥΛΟΣ

Αερόμυλος

Ο πρώτος αερόμυλος στο Μαρκόπουλο κτίστηκε -άγνωστο πότε- από τον Γεώργιο Δημητρίου ή Βούλγαρη που είχε έρθει από την βόρεια Μακεδονία, έμεινε στο Μαρκόπουλο και παντρεύτηκε ντόπια. Στον αερόμυλο άλεθαν τα σιταρά τους όχι μόνο οι κάτοικοι του Μαρκόπουλου αλλά και χωρικοί των Μεσογείων.

Η λειτουργία του σταμάτησε γύρω στο 1900 δίνοντας τη θέση του στους μύλους νέας τεχνολογίας , ατμόμυλους στην αρχή, πετρελαιοκίνητους και στη συνέχεια ηλεκτροκίνητους. Το 1980 αποφασίστηκε από το δήμο η στερέωση του κουφαριού ώστε να σταματήσουν να γκρεμίζονται οι τοίχοι, το 2000 με δωρεά του Περικλή Εμπειρίκου αποκαταστάθηκε πλήρως στην αρχική του μορφή.